Git căn bản

Viết mã là một công việc phức tạp. Do đó, để quản lý hiệu quả mã nguồn, lập trình viên dùng một chương trình gọi là version control system (VCS). Sau này, khi cần thiết, họ dễ dàng xem lại những thay đổi đã thực hiện. Nếu trong trường hợp có lỗi xảy ra, họ có thể truy tìm nguyên nhân qua những thông tin được lưu lại bởi VCS. Nếu không có VCS thì việc quản lý code sẽ trở thành cơn ác mộng. Chương trình VCS thì có rất nhiều, đa phần là phần mềm thương mại. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cái tên Git nổi lên như cồn đã gần như qua mặt các ông lớn VCS. »