Cài Jekyll cho Ubuntu

Jekyll là công cụ tạo web tĩnh phổ biến nhất hiện nay. Vì Jekyll sử dụng Ruby nên khi cài trên Windows, bạn sẽ gặp một số phiền toái. Do đó, tôi luôn tạo máy ảo Ubuntu rồi cài Jekyll vào đó. Mọi xung đột môi trường đều được giải quyết nhanh gọn. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cách cài Jekyll trên Ubuntu trong VirtualBox.

Cài Ruby bằng rbenv

Có nhiều cách cài Ruby cho Ubuntu. Tuy nhiên, cách đơn giản nhất là dùng rbenv. Trước tiên, ta cài các package sau:

sudo apt install -y git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev software-properties-common libffi-dev

Tiếp theo, ta clone rbenv từ GitHub.

cd
git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

Kế đến, ta clone repo ruby-build.

git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

Cuối cùng, ta clone repo rbenv-gem-rehash.

git clone https://github.com/rbenv/rbenv-gem-rehash.git ~/.rbenv/plugins/rbenv-gem-rehash

Bây giờ, ta cài Ruby.

rbenv install 2.5.1
rbenv global 2.5.1

Để kiểm tra phiên bản Ruby hiện tại, ta chạy lệnh sau:

ruby -v

Tiếp theo, ta cài gem bundler, rồi chạy lệnh rehash.

gem install bundler
rbenv rehash

Ruby được cài thành công, kế đến là Jekyll.

Cài Jekyll

Để cài Jekyll và gem hỗ trợ khác, ta chạy dòng lệnh sau:

gem install jekyll jekyll-sitemap jekyll-paginate pygments.rb

Cài pip và Pygments

Trước đây, Jekyll dùng Pygments để highlight phần code trong bài viết. Từ bản 3.0, Jekyll chuyển sang Rouge. Tuy nhiên, ta vẫn có thể quay về Pygments. Dưới đây là dòng lệnh để cài:

sudo apt-get install -y python-pip
pip install Pygments

Lời kết

Vì quá trình cài Jekyll cho Windows khá rườm rà nên dùng máy ảo Ubuntu là tiện lợi nhất. Nếu bạn vẫn muốn cài Jekyll cho Windows, tôi có video hướng dẫn chi tiết: