Cài WireGuard cho Ubuntu

WireGuard là protocol VPN mới ra mắt gần đây. Nó được thiết kế gọn nhẹ hơn OpenVPN nên cho tốc độ cao hơn. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cài WireGuard server.

Đầu tiên, ta dùng wget để lấy về file script:

wget https://git.io/wireguard -O wireguard-install.sh

https://git.io/wireguard là link rút gọn của file shell script trên GitHub. Ta cũng có thể dùng file script tương tự cũng trên GitHub.

Sau đó, ta gán permission cho phép chạy file:

sudo chmod +x wireguard-install.sh

Cuối cùng, ta chạy file script:

sudo ./wireguard-install.sh

File script sẽ hỏi thông tin để cấu hình WireGuard. Khi cài xong, nó tạo file cấu hình client và QR code để các thiết bị có camera như điện thoại hoặc máy tính bảng có thể scan mà không cần import file rườm rà như OpenVPN.