Extension hữu ích cho Visual Studio

Trong phiên bản gần đây, Visual Studio có nhiều cải tiến nhưng vẫn còn thiếu những tính năng tôi yêu thích ở Resharper. Sau khi dò trong marketplace, tôi lọc ra vài extension hữu ích để bổ sung cho sự thiếu sót này.

  1. Roslynator (đề xuất cải thiện code)
  2. Snippetica (code snippet thông dụng)
  3. AddNewFile (thêm file mới dễ dàng)
  4. SpellChecker (kiểm tra chính tả)
  5. FileIcons (bổ sung icon cho file)
  6. Productivity PowerPack (bổ sung tính năng mở rộng)
  7. CodeMaid (sửa và cải thiện code như Resharper)
  8. Output Enhancer (làm nổi bật thông tin quan trọng trong cửa sổ Output)
  9. Viasfora (làm nổi bật dấu ngoặc)
  10. CommentsPlus (định dạng ghi chú)