Chặn quảng cáo bằng DNS

Nếu dùng trình duyệt trên Windows, ta có thể cài extension để chặn quảng cáo. Nhưng nếu dùng điện thoại hoặc máy tính bảng thì phiền phức hơn. Quảng cáo thường xuyên chen ngang khi coi YouTube. Cách hiệu quả nhất để chặn nó là dùng DNS. DNS server sẽ không phân giải tên miền quảng cáo thành IP nên nó không hiện ra trong app.

Có nhiều DNS server chặn quảng cáo. Cái tôi dùng là AdGuard DNS. Tôi thay địa chỉ DNS server thành các IP sau:

  • 94.140.14.14
  • 94.140.15.15

Đổi DNS server cho từng thiết bị thì quá phiền nên tôi đưa cấu hình DNS này vô router (mục DHCP). Tất cả thiết bị trong mạng sẽ dùng DNS này. Từ giờ tôi không còn bị quảng cáo quấy rầy khi coi YouTube.

Cấu hình DNS cho DHCP