Dùng Git Bash với Hyper

Tôi dùng Git Bash hàng ngày nên nhiều khi cảm thấy nó quá nhàm chán. Trong một lần lướt web, tôi phát hiện ra Hyper, đồ chơi mới cho phép tùy chỉnh style của cửa sổ dòng lệnh.

Sau khi cài, tôi phát hiện nó dùng Command Prompt của Windows. Nếu muốn chuyển sang Git Bash thì phải sửa cấu hình trong file config.

Đầu tiên, ta mở file config của Hyper và đổi giá trị cho các mục sau:

shell: "C:\\Program Files\\Git\\git-cmd.exe",
shellArgs: ['--command=usr/bin/bash.exe', '-l', '-i'],
env: { TERM: 'cygwin' },

Để tạo hiệu ứng trong suốt, tôi thêm dòng sau vào cuối phần config:

opacity: 0.96

Trong phần plugins, tôi dùng các plugins sau:

plugins: [
    "hyper-snazzy",
    "hyper-systray",
    "hyper-opacity",
    "hyper-tab-icons",
    "hyperborder"
],

Sau cùng, tôi lưu file config và khởi động lại Hyper để chiêm ngưỡng kết quả.

Hyper