Sử dụng Outline VPN

Outline VPN là sản phẩm của Google nhằm đối phó với tường lửa Trung Quốc. Thay vì dùng protocol VPN thông dụng như OpenVPN, Outline dùng Shadowsocks giúp né tránh tai mắt của “vạn lý tường lửa”.

Để cài Outline, ta phải có tài khoản dịch vụ VPS như DigitalOcean. Outline sẽ tự động cấu hình server VPN để client kết nối tới. Trước khi làm theo hướng dẫn trong bài này, bạn nên cài sẵn Outline Manager. Ở máy muốn dùng VPN, bạn cài Outline để kết nối tới server.

Đầu tiên, cài Docker bằng lệnh sau:

sudo curl -sS https://get.docker.com | sh

Sau đó, chạy Docker bằng lệnh sau:

sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker

Tiếp theo, dùng script của Outline để cấu hình server:

sudo wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/Jigsaw-Code/outline-server/master/src/server_manager/install_scripts/install_server.sh \
    | sudo bash

Cuối quá trình cài đặt, Outline sẽ xuất ra đoạn JSON sau:

{
  "apiUrl": "https://192.168.1.1:12345/xxxxxxxx",
  "certSha256": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
}

Copy đoạn code này và dán vào Outline Manager để tạo server mới.

Outline Manager

Cuối cùng, copy key tạo ra bởi Outline Manager. Lấy key này bỏ vào Outline client là có thể kết nối đến server VPN.