Tạo web ngầm onion trong Tor

Chắc bạn đã từng nghe nói về các trang web có đuôi là .onion. Các web này chỉ có thể truy cập khi dùng Tor, một dịch vụ ẩn danh trên Internet. Bài này sẽ hướng dẫn tạo web onion với server Ubuntu.

Đầu tiên, ta cài Tor bằng lệnh sau:

sudo apt install tor

Sau đó, ta cài web server chạy trên localhost. Web server nào cũng được, và nó không cần phải public ra Internet. Nếu là web tĩnh, ta dùng server đơn giản làm bằng Node.js như http-server. Còn nếu là ứng dụng ASP.NET Core, ta dùng ngay Kestrel để host.

Tiếp theo là cấu hình Tor để đăng kí và lấy địa chỉ onion. Tôi dùng vim để sửa file torrc như sau:

sudo vim /etc/tor/torrc

Trong file này, tôi tìm đến mục cấu hình hidden service và đổi địa chỉ web server cho phù hợp.

HiddenServiceDir /var/lib/tor/hidden_service/
HiddenServicePort 80 localhost:4000

Ở đây, localhost:4000 là địa chỉ local của web server. Còn 80 là port sẽ được dùng để truy cập web trong mạng Tor. Sửa xong, tôi lưu file và khởi động lại Tor.

sudo service tor restart

Cuối cùng, tôi vào đường dẫn ở phần HiddenServiceDir và coi nội dung file hostname để lấy địa chỉ onion.

cat /var/lib/tor/hidden_service/hostname

Màn hình xuất ra kết quả 4opskkla4nwoo5xb.onion. Đây chính là địa chỉ .onion của trang web. Bạn có thể mở Tor Browser lên và nhập địa chỉ này để chiêm ngưỡng kết quả.

Web onion đã hoạt động