Ứng dụng hữu ích cho MacOS

Nếu bạn vừa mới chuyển nhà qua Apple M1 và muốn tìm app thay thế cho nhà Windows thì danh sách app bên dưới sẽ rất hữu ích.

Utilities

 1. Brave
 2. Firefox
 3. OpenKey
 4. Rectangle
 5. MOS
 6. Flameshot
 7. AppCleaner
 8. The Unarchiver
 9. CleanMyMac
 10. VLC
 11. Spotify
 12. Skype
 13. Microsoft Teams

Security

 1. WireGuard
 2. OpenVPN
 3. Encrypto
 4. Parallels Desktop
 5. Wireshark

Software Development

 1. Oh My Zsh
 2. Homebrew
 3. .NET SDK
 4. Java SDK
 5. Git
 6. Sublime Text
 7. Sublime Merge
 8. Docker Desktop
 9. JetBrains IDEs
 10. Postman