Bật bridge mode cho router ZTE F670Y

Chế độ bridge mode của router ZTE F670Y được giấu khá kỹ. Để bật tính năng này ta buộc phải làm thêm vài thao tác trên trang web admin của router. Bài này hướng dẫn từng bước để bật chế độ bridge mode cho nó.

Đầu tiên, ta vào mục WAN trong thẻ Internet. Sau đó, chọn Create New Item để thêm connection mới. Ta đặt tên cho connection này ở mục Connection Name, ở đây tôi đặt là Bridge. Trong danh sách Type, ta sẽ không thấy Bridge mà chỉ có mỗi Routing. Click phải chuột vào ô này và chọn Inspect. Sau đó, ta sửa chữ route thành bridge như hình dưới đây.

Cấu hình bridge mode

Cuối cùng nhấn nút Apply. Sau đó, nhấn F5 để refresh lại trang. Sau khi refresh, ta thấy mục Type đã chuyển thành Bridge Connection. Ở mục VLAN, chọn On. Ở mục VLAN ID, gõ số 35. Sau đó nhấn Apply.

Cấu hình VLAN cho bridge

Tiếp theo, chuyển qua phần Port Binding. Ở đây, chọn cổng LAN sẽ dử dụng bridge. Ở đây tôi chọn cổng LAN3. Tôi cắm dây mạng nối của cổng WAN router của tôi vào cổng LAN3 này.

Chọn cổng bridge trên router

Sau khi hoàn tất cấu hình bridge mode cho router nhà mạng, ta tiến hành cấu hình kết nối PPPoE cho router của ta. Bước này chỉ cần cung cấp username và password là kết nối được internet.

Cấu hình kết nối PPPoE