Loại bỏ màn hình Login của Lens

Lens là công cụ tôi hay dùng để quản lý cluster Kubernetes. Dạo gần đây em nó bắt đầu giở trò, bắt login mà không cho skip. Dưới đây là cách để vượt qua rào cản này.

Cập nhật 2023: Hiện tại đã có bản fork tên là OpenLens. Bản này loại bỏ hoàn toàn màn hình login. Chỉ cần tải về và dùng, không cần làm thêm thủ thuật nào cả.

Windows

  1. Vào đường dẫn %LocalAppData%\Programs\Lens\resources\extensions
  2. Xóa folder lenscloud-lens-extension
  3. Chạy lại Lens

MacOS

Chạy 3 dòng lệnh sau trong Terminal.

rm -rf ~/Library/Application\ Support/Lens/extension-store/lenscloud-lens-extension
touch ~/Library/Application\ Support/Lens/extension-store/lenscloud-lens-extension
chmod 0400 ~/Library/Application\ Support/Lens/extension-store/lenscloud-lens-extension