Extension hữu ích cho Firefox

Dưới đây là danh sách extension không thể thiếu khi tôi dùng Firefox.

 1. uBlock Origin (chặn quảng cáo)
 2. Privacy Badger (chống tracker)
 3. Bitwarden (quản lý mật khẩu)
 4. Multi-Account Containers
 5. Enhancer for YouTube
 6. SponsorBlock
 7. Permanent Progress Bar for YouTube
 8. Watchmarker for YouTube
 9. Search by Image (tìm kiếm bằng hình ảnh)
 10. Flickr Size Pickr (chọn size ảnh Flickr)
 11. Copy Link Text (copy chữ đường link)
 12. EPUBReader