Extension hữu ích cho Firefox

Tôi đã bỏ Chrome (do nó ngốn RAM) và chuyển qua Firefox. Dưới đây là danh sách extension không thể thiếu sau khi cài Firefox.

 1. uBlock Origin (chặn quảng cáo)
 2. Privacy Badger (chống tracker)
 3. HTTPS Everywhere (chuyển hướng sang HTTPS)
 4. Decentraleyes
 5. Bitwarden (quản lý mật khẩu)
 6. Private Bookmarks
 7. Clear Browsing Data (dọn rác trình duyệt)
 8. Privacy Settings (chỉnh thiết lập quyền riêng tư)
 9. ClearURLs (dọn rác cho URL)
 10. Download Manager (S3)
 11. Search by Image (tìm kiếm bằng hình ảnh)
 12. Open Image In New Tab (xem hình ở tab mới)
 13. View Image
 14. Flickr Size Pickr (chọn size ảnh Flickr)
 15. Enhancer for YouTube
 16. Permanent Progress Bar for YouTube
 17. I don’t care about cookies
 18. Wikiwand: Wikipedia Modernized
 19. Copy Link Text (copy chữ đường link)
 20. Read Aloud
 21. FoxyProxy Standard
 22. EPUBReader
 23. Grammar and Spell Checker
 24. Default Bookmark Folder
 25. Dictionary Anywhere