Ứng dụng hữu ích cho Windows

Sau khi cài Windows, điều cần làm tiếp theo là cài các ứng dụng căn bản. Dưới đây là danh sách các ứng dụng không thể thiếu trên máy của tôi.

Utilities

 1. Firefox
 2. Unikey
 3. WinRAR (nén và giải nén)
 4. Total Commander (quản lý file)
 5. FreeFileSync (đồng bộ file)
 6. Sumatra PDF (đọc PDF)
 7. IrfanView (xem ảnh)
 8. MPC-HC (chơi mọi định dạng phim, nhạc)
 9. Spotify
 10. Skype
 11. BleachBit (dọn rác và xóa file)
 12. Bulk Crap Uninstaller (gỡ ứng dụng)
 13. LockHunter
 14. Calibre (chuyển định dạng ebook)
 15. FileZilla (FTP client)
 16. Beeftext
 17. Hourglass (đồng hồ bấm giây)
 18. Lightshot (chụp màn hình)
 19. OBS Studio (quay phim màn hình)
 20. Draw.io
 21. iPerf (đo tốc độ mạng LAN)
 22. Heimer (vẽ mindmap)
 23. Swiss File Knife (FTP server)
 24. GnuCash (quản lý tài chính)

Security

 1. Rufus (tạo USB boot cho Windows)
 2. Etcher (tạo USB boot cho Linux)
 3. WireGuard
 4. Wireshark
 5. OpenVPN Client
 6. Outline VPN
 7. Sandboxie (cách ly ứng dụng)
 8. Tails
 9. Tor
 10. Qubes
 11. Whonix
 12. VirtualBox
 13. VeraCrypt (mã hóa ổ cứng)
 14. Eraser
 15. Fiddler
 16. Kali

Software Development

 1. .NET
 2. Git
 3. Notepad++
 4. Docker Desktop
 5. Visual Studio
 6. Jetbrains Rider
 7. SQL Server
 8. SQL Server Management Studio
 9. Azure Data Studio
 10. Postman
 11. LINQPad
 12. Sublime Text
 13. Sublime Merge
 14. PuTTY
 15. glogg (đọc file log)
 16. WinMerge (so sánh file và folder)
 17. NClass
 18. dnSpy
 19. ILSpy
 20. Snoop

Fonts

 1. Victor Mono
 2. Iosevka
 3. Cascadia Code
 4. Fira Code
 5. JetBrains Mono
 6. Inconsolata