Ứng dụng hữu ích cho Windows

Sau khi cài Windows, điều cần làm tiếp theo là cài các ứng dụng căn bản. Dưới đây là danh sách các ứng dụng không thể thiếu trên máy của tôi.

Utilities

 1. Firefox
 2. Unikey
 3. WinRAR (nén và giải nén)
 4. Total Commander (quản lý file)
 5. FreeFileSync (đồng bộ file)
 6. FileZilla (FTP client)
 7. Swiss File Knife (FTP server)
 8. Sumatra PDF (đọc PDF)
 9. IrfanView (xem ảnh)
 10. GnuCash (quản lý tài chính)
 11. MPC-HC (chơi mọi định dạng phim, nhạc)
 12. Spotify
 13. BleachBit (dọn rác và xóa file)
 14. Bulk Crap Uninstaller (gỡ ứng dụng)
 15. LockHunter
 16. Calibre (chuyển định dạng ebook)
 17. Skype
 18. ClipAngel (quản lý clipboard)
 19. Beeftext
 20. Hourglass (đồng hồ bấm giây)
 21. Lightshot (chụp màn hình)
 22. OBS Studio (quay phim màn hình)
 23. Notable (ghi chép)
 24. Draw.io
 25. iPerf (đo tốc độ mạng LAN)
 26. Heimer (vẽ mindmap)

Security

 1. Sandboxie (cách ly ứng dụng)
 2. Debotnet (tắt tính năng theo dõi của Windows)
 3. Rufus (tạo USB boot cho Windows)
 4. Etcher (tạo USB boot cho Linux)
 5. OpenVPN Client
 6. Outline VPN
 7. Tails
 8. Tor
 9. Qubes
 10. Whonix
 11. VirtualBox
 12. VeraCrypt (mã hóa ổ cứng)
 13. Eraser
 14. Wireshark
 15. Fiddler
 16. Kali

Software Development

 1. .NET
 2. Git
 3. PuTTY
 4. Sublime Text
 5. Sublime Merge
 6. Jetbrains Rider
 7. Visual Studio
 8. SQL Server
 9. SQL Server Management Studio
 10. Azure Data Studio
 11. Postman
 12. LINQPad
 13. glogg (đọc file log)
 14. WinMerge (so sánh file và folder)
 15. NClass
 16. dnSpy
 17. ILSpy
 18. Snoop

Fonts

 1. Victor Mono
 2. Iosevka
 3. Cascadia Code
 4. Fira Code
 5. JetBrains Mono
 6. Inconsolata