Ứng dụng hữu ích cho Windows

Sau khi cài Windows, điều cần làm tiếp theo là cài các ứng dụng căn bản. Dưới đây là danh sách các ứng dụng không thể thiếu trên máy của tôi.

Utilities

 1. Brave
 2. LibreWolf
 3. Unikey
 4. WinRAR (nén và giải nén)
 5. Double Commander (quản lý file)
 6. FreeFileSync (đồng bộ file)
 7. Sumatra PDF (đọc PDF)
 8. IrfanView (xem ảnh)
 9. MPC-HC
 10. Spotify
 11. Skype
 12. BleachBit (dọn rác và xóa file)
 13. Bulk Crap Uninstaller (gỡ ứng dụng)
 14. LockHunter
 15. Calibre (chuyển định dạng ebook)
 16. FileZilla (FTP client)
 17. Beeftext
 18. Hourglass (đồng hồ bấm giây)
 19. Flameshot (chụp màn hình)
 20. OBS Studio (quay phim màn hình)
 21. iPerf (đo tốc độ mạng LAN)
 22. Swiss File Knife (FTP server)
 23. GnuCash (quản lý tài chính)

Security

 1. Ventoy
 2. Rufus (tạo USB boot cho Windows)
 3. Etcher (tạo USB boot cho Linux)
 4. WireGuard
 5. Wireshark
 6. OpenVPN Client
 7. Outline VPN
 8. Sandboxie (cách ly ứng dụng)
 9. Tails
 10. Tor
 11. Qubes
 12. Whonix
 13. VirtualBox
 14. VeraCrypt (mã hóa ổ cứng)
 15. Eraser
 16. Fiddler
 17. Kali

Software Development

 1. .NET
 2. Git
 3. Sublime Text
 4. Sublime Merge
 5. Notepad++
 6. Docker Desktop
 7. OpenLens
 8. Visual Studio
 9. Jetbrains IDEs
 10. SQL Server
 11. SQL Server Management Studio
 12. Azure Data Studio
 13. Postman
 14. BloomRPC
 15. LINQPad
 16. PuTTY
 17. glogg (đọc file log)
 18. WinMerge (so sánh file và folder)
 19. NClass
 20. ILSpy
 21. Snoop