Extension hữu ích cho Google Chrome

Dưới đây là danh sách extension hữu ích tôi luôn dùng trong Google Chrome.

  1. uBlock Origin (chặn quảng cáo)
  2. Privacy Badger (chống tracker)
  3. Bitwarden (quản lý mật khẩu)
  4. Enhancer for YouTube
  5. SponsorBlock for YouTube
  6. Permanent Progress Bar for YouTube
  7. Watchmarker for YouTube (đánh dấu những video đã xem)