Font lập trình

Gõ chữ là công việc mà developer phải làm mỗi ngày. Sử dụng một bộ font đẹp giúp tăng trải nghiệm thị giác, tạo thêm hứng thú trong lúc code. Hầu hết developer dùng font mặc định mà IDE cấp sẵn. Dùng hoài một font chữ đôi khi cũng chán nên cứ vài tháng là tôi đổi để tìm cảm giác mới. Dưới đây là một vài font đẹp miễn phí tôi sử dụng.

  1. Iosevka
  2. Cascadia Code
  3. Fira Code
  4. Red Hat Mono
  5. JuliaMono
  6. Victor Mono
  7. Hasklig
  8. Hack
  9. JetBrains Mono