Phân vùng ổ cứng cho Ubuntu

Khi cài Ubuntu, nó cho phép dùng cả ổ cứng mà không cần phân vùng. Tuy nhiên, cách này có nhiều điểm bất tiện. Khi cài lại hệ điều hành, dữ liệu trên ổ cứng sẽ mất sạch. Bài này sẽ hướng dẫn cách tôi phân vùng khi cài Ubuntu.

Phân vùng EFI

Phân vùng này là bắt buộc nếu máy được boot bằng UEFI thay vì Legacy. Thôi thường cho nó dung lượng 300 MB.

 • Mount point: Không cần
 • Type: efi
 • Size: 300 MB

Phân vùng Swap

Phân vùng này dành cho những lúc RAM không đủ dung lượng để chạy ứng dụng. Tính năng này tương tự paging của Windows. Ta nên cấp dung lượng cho phân vùng này ít nhất bằng RAM.

 • Mount point: Không cần
 • Type: swap
 • Size: 8 GB (nếu RAM là 8 GB)

Phân vùng Root

Đây là phân vùng bắt buộc phải có. Nó sẽ được mount vào /. Tôi thường cho nó 30 GB. Bạn có thể cho nhiều hơn nếu muốn.

 • Mount point: /
 • Type: ext4
 • Size: 30 GB

Phân vùng Home

Đây là phân vùng chứa file cá nhân. Mỗi user sẽ có một thư mục tại đây. Tôi tạo phân vùng riêng cho nó là để sau này có cài lại Ubuntu hoặc nâng lên bản mới, toàn bộ file của user được giữ lại.

 • Mount point: /home
 • Type: ext4
 • Size: 100 GB (có thể nhiều hơn nếu có nhu cầu sử dụng nhiều)

Phân vùng Data

Phân vùng này để chứa dữ liệu dùng chung với Windows. Đây là lý do nó có kiểu NTFS. Sau này nếu có ý định quay về Windows, tôi sẽ không format hoặc xóa phân vùng này. Do có kiểu là NTFS, Windows có thể đọc hiểu dễ dàng.

 • Mount point: Không cần
 • Type: ntfs
 • Size: Phần còn lại của ổ cứng

Dưới đây là kết quả cuối cùng:

Phân vùng ổ cứng

Nếu kích thước ổ cứng nhỏ (dưới 50 GB), ta không cần phải phân vùng chi cho mệt. Cứ dùng cả ổ cứng để cài Ubuntu.