Tạo Naming Style trong Visual Studio

Trong dự án gần đây, tôi muốn chuyển sang dùng naming convention mới. Thay vì dùng từ khóa this để tham chiếu đến biến private (this.name), tôi muốn dùng dấu gạch dưới (_name). Tuy nhiên, naming style mặc định của Visual Studio lại dùng this. Khi refactor, Visual Studio sẽ dùng style này. Bài này sẽ hướng dẫn tạo naming style mới trong Visual Studio. »

Đăng nhập SSH bằng password

Một số dịch vụ VPS không cho đăng nhập SSH bằng password mà chỉ cho xác thực bằng public key. Điều này gây một vài trở ngại khi dùng SFTP, do nó đòi SSH phải cho đăng nhập bằng password. »

Cài SOCKS5 cho Ubuntu

SOCKS5 là protocol dùng để điều hướng packet giữa client và server thông qua proxy trung gian. SOCKS5 ưu việt hơn HTTP proxy vì nó cho phép authentication. Bài này sẽ hướng dẫn cấu hình SOCKS5 server cho Ubuntu. »

Cài OpenVPN cho Ubuntu

OpenVPN là protocol VPN được khuyên dùng vì độ bảo mật cao. Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn cài một OpenVPN server để dùng cho mục đích cá nhân (vượt tường lửa chẳng hạn). »