Chế độ vận hành của router

Khác với router dùng trong doanh nghiệp, router gia đình thường tích hợp nhiều tính năng. Do đó, nó có thể hoạt động theo nhiều chế độ khác nhau. Bài này giới thiệu các chế độ vận hành thông dụng trong router gia đình. »

Phân vùng ổ cứng cho Ubuntu

Khi cài Ubuntu, nó cho phép dùng cả ổ cứng mà không cần phân vùng. Tuy nhiên, cách này có nhiều điểm bất tiện. Khi cài lại hệ điều hành, dữ liệu trên ổ cứng sẽ mất sạch. Bài này sẽ hướng dẫn cách tôi phân vùng khi cài Ubuntu. »

Tạo Naming Style trong Visual Studio

Trong dự án gần đây, tôi muốn chuyển sang dùng naming convention mới. Thay vì dùng từ khóa this để tham chiếu đến biến private (this.name), tôi muốn dùng dấu gạch dưới (_name). Tuy nhiên, naming style mặc định của Visual Studio lại dùng this. Khi refactor, Visual Studio sẽ dùng style này. Bài này sẽ hướng dẫn tạo naming style mới trong Visual Studio. »