Phục hồi ổ đĩa USB

Tôi thường tạo đĩa boot USB để vọc vạch distro Linux. Khi không còn nhu cầu này nữa, tôi phải chuyển USB về trạng thái ban đầu thì mới có thể sao chép data. Bài này hướng dẫn dùng Diskpart của Windows để phục hồi ổ đĩa USB. »

Extension hữu ích cho Visual Studio

Trong phiên bản gần đây, Visual Studio có nhiều cải tiến nhưng vẫn còn thiếu những tính năng tôi yêu thích ở Resharper. Sau khi dò trong marketplace, tôi lọc ra vài extension hữu ích để bổ sung cho sự thiếu sót này. »